Sociale verantwoordelijkheid

Binnen ons bedrijf is niet alleen bewust omgaan met de natuurlijke hulpbronnen binnen het bedrijf belangrijk. Ook een sociale bewustwording maakt onderdeel uit van ondernemen. De tijd nemen voor de wereld om ons heen hoort bij ons horizontaal denken, waarbij de mens als handelend wezen centraal staat. In dit kader sponsort SIHO Bedrijfsadvisering Stichting Het 8ste Wonder.

Deze stichting richt zich op (1) langdurig werklozen en (2) de zwakkeren in onze samenleving. Wilt U meer weten? Klik dan hier voor meer informatie: het8stewonder.nl.