Bedrijfsstructuren

In deze tijd van economische onzekerheid is het van groot belang voor iedere ondernemer de juiste bedrijfsvorm te kiezen. Wat zijn de risico’s van de bedrijfsvorm en wil ik dat risico wel lopen? Het zou toch vreselijk zijn als U Uw vermogen verliest als gevolg van het faillissement van uw afnemers! En dat gebeurt om ons heen.

Samen met U nemen we de risico’s door en vooral hoe deze kunnen worden geminimaliseerd. Wat is de beste bedrijfsstructuur voor uw onderneming? Een eenmanszaak, een samenwerkingsverband als VOF of maatschap, een BV of een flex BV? Of nog andere structuren? Wat past het beste bij U? Daarnaast is het van belang helder te krijgen wat de fiscale en juridische gevolgen zijn.

Wilt U de risico’s verminderen? Wees er dan op tijd mee en niet vijf voor twaalf. Laat het niet zover komen! Wie op tijd is, voorkomt veel privé ellende.